Adventní duchovní program

AktualityAktuality MŠDůležité informaceMateřská školaZákladní školaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Adventní duchovní program

 

  Spolu je advent radostnější

 Konkrétní  cíl v adventu:

Advent je čas ztišení, abychom mohli mít srdce připravené poznávat Ježíše, který se narodí v tichosti. Zkusíme tím trochu se ztišit ve škole, abychom naslouchali druhým.

Láska. Oceňujeme se navzájem, modlíme se a považujeme druhého jako dar od Boha pro mě. Jsem radostnější, když udělám radost druhým, jako Bůh nám udělal radost a poslal nám Ježíše.

Vděčnost jako postoj žáka školy.

 Práce s dětmi

Advent bude mít 6 hlavních bodů –

  1. 1x týdně (pondělí) dětí dostanou texty na zamyšlení (nedělní evangelium) – pracuje se s tím při ranní modlitby
  2. Budeme losovat jména spolužáků, za které se budou během týdne modlit a vykonají nějaké konkrétní skutky lásky nebo pomoci (bez vědomí vylosovaného), aby dotyčnému udělali den příjemnější a tím připravili svoje srdce a srdce toho druhého na vánoce, kdy všichni jsme obdarování Bohem
  3. Vyzveme děti, aby do malého adventního diáře napsaly, to co pro svého kamaráda udělaly předešlý den ( zápis je zcela soukromý, závěrem adventu děti vezmou domů malý diář – diář bude u pí. učitelky)
  4. „Živý betlém“ ve škole 19., 20. a 21.11. spolu po třídách -pedagogům, rodině a přátelům, přiblížíme tajemství narozeni Ježíše. Bude to v recepci školy od 14:00 do 16:30.
  5. Adventní čtení při jídle v jídelně.
  6. Z výtěžku prodeje adventních výrobků při adventních besídkách podpoříme novou augustiniánskou školu v Jos /Nigerie/

Práce s učiteli a zaměstnanci školy

Adventní rekolekce 2.12. – klášter sv. Tomáše (10-13 hodin)

Týdenní losování mezi učiteli podobně jako u dětí

Práce s rodiči

Denně adventní Biblické zamyšleni (emailem)

Adventní rekolekce 2.12. Klášter sv. Tomáše

Práce s prarodiči

Adventní setkání ve škole 7.12.

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina