Kdo byl Alipius?

6. tř. AlipiusKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Kdo byl Alipius?

Alypius se narodil v Tagaste jako syn urozených rodičů. Po celý život byl nejužším přítelem Augustinovým, takže jej Augustin nazval „polovicí své duše“. Byl s ním společně v Kartágu, Římě, Miláně, s ním se přidal k sektě manichejců, jako Augustina i jeho pokřtil biskup Ambrož. Později se stal biskupem ve svém rodném Tagaste a byl stejně jako Augustin přesvědčeným obhájcem církve proti manichejcům a pelagiánům. Byl nařčen z krádeže. Nechtěl se zúčastnit krvavých her, řekl: „Donutili jste moje tělo, aby bylo přítomno krvavým hrám, ale mého ducha nepřinutíte k pozornosti.“ Oči sice zavřel, ale nezacpal si uši, a když lidé křičeli, ze zvědavosti oči otevřel a prohrál, zase se dal unést vášní, „opět se opájel rozkoší krve.“ Vykonal pouť do Jeruzaléma a seznámil se zde se sv. Jeronýmem. Zemřel roku 430.

Jeho svátek je 16. května.

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina