Hejného metoda pro rodiče

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Hejného metoda pro rodiče

Hejného metoda pro rodiče

setkání z cyklu Škola rodičů  
 v úterý 8. 10. 2019 od 19.00 do 21.00 ve školní jídelně (1. patro) 

Anotace

Možná i vaše dítě přišlo domů se sdělením: “Náš pan učitel neumí matematiku. Stále se nás na něco ptá. Dost často odpovídá otázkou „Vím já?“ nebo „Co myslíte, má váš spolužák pravdu?“. Nikdy nám neřekne správné řešení. Mami, je to normální?“ 

Naše odpověď zní ANO. Učitel ve svých hodinách matematiky uplatnil jeden ze dvanácti principů Hejného metody.  

Rodiče tyto dotazy musí vést k zamyšlení, možná i pochybnostem či kladení dalších otázek: 

  • Jak moc odlišná je tedy matematika vedená Hejného metodou? 
  • Není náhodou ta divná matematika pouze pro nadané děti? 
  • Bude umět moje dítě vyřešit testy z matematiky u přijímacích zkoušek na střední školu? 
  • Proč se dítě neučí drilem?
  • Proč se Metoda Hejného neučí v matematických celcích? 

Přijďte se zeptat na cokoli, co vás k tématu napadá. 

 

Lektorka 

Mgr. Petra Prokopová Machalová 

  • učí na ZŠ Táborská, Praha 4 matematiku a zeměpis 
  • působí ve společnosti H-mat o.p.s. v roli tutora a certifikovaného lektora pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, mj. má na starosti komunikaci s rodiči 
  • působí v Pražských matematických kabinetech, spolupracuje s Katedrou matematiky a didaktiky Pedagogické fakulty UK 

 

 

 

Na seminář se není nutné předem přihlašovat. Dotazy směřujte na klara@skolasvatehoaugustina.cz 

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina