Duchovní program Adventu ve školním roce 2019/2020

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Duchovní program Adventu ve školním roce 2019/2020

Konkrétní  cíl v adventu:

Prožít advent s otevřenýma očima, abychom vnímali to, co se kolem nás děje, abychom se nad tím zamysleli a pak odpovídali konkrétním způsobem, protože advent bez konkrétní služby lásky není advent. Jen ten, kdo je vnímavý a přemýšlivý, ví, co je potřeba konat.

1.týden: Vnímavost jako schopnost vidět potřeby druhého. – Štědrost

Každé dítě si  vylosuje ráno lísteček se jménem (v rámci třídy). Koho budou mít na lístečku, tak o něj se budou muset nenápadně starat (pečovat o něj, pomáhat mu, vnímat jeho radosti nebo starosti). Na konci týdne vyhodnocení, zda dotyčný osoba poznala, kdo byl jeho anděl.

2. týden: Vnímavost jako schopnost vidět potřeby školy. – Radost

Vnímáme a napíšeme do sešitu, který bude na určitém místě ve škole, co jsme udělali pro školu během uplynulého týdne (může být individuální, skupina kamarádů, třída)

 3.týden: Vnímavost jako schopnost vidět, co Bůh ode mě žádá. – Rozjímavost

Čteme každý den Bibli v rámci ranního setkáni ( 1.stupeň a MŠ), nebo na začátku vyučování (2.stupeň a GYMA)

Být vnímaví znamená: Vnímat – Myslet – S rozmyslem konat

 

Adventní úkoly

1) Roráty ve škole ( každý čtvrtek od  7:30 hodin)

2)Živý betlém ve škole 13.12. (ZŠ –GYMA)

Celá ZŠ přiblíží tajemství narození Ježíše ostatním dětem, pedagogům, rodinám a přátelům. Živý betlém bude na hřišti školy od 14:00 do15:00. Od 15 do 16 hodin se budou prodávat vánoční dárky. Výtěžek bude poskytnut jako pomoc při konstrukci rampu v augustiniasnké nemocnice v Nairobi ( Keňa).

ŽÁDOST O POSTAVENÍ RAMPY V NAŠÍ BUDOVĚ DOBROVOLNÉHO, PORADENSKÉHO A ZKUŠEBNÍHO CENTRA (DPZ) V AUGUSTINIÁNSKÉ FARNOSTI BABADOGO V KENI

Přijměte, prosím, naše pozdravy z Keni. Píši tento dopis s prosbou o finanční podporu, abychom mohli postavit rampu v naší budově DPZ v Babadogo v Keni. Tato budova byla postavena augustiniány, aby sloužila pacientům nakaženým HIV/AIDS a TBC, žijícím ve slumech v Babadogo, kde také mají augustiniáni svou farnost. Jde o třípatrovou budovu. Protože poskytujeme služby zdarma, včetně léků na ARV a TBC, nemáme žádný příjem, abychom renovovali budovu. Můžeme se spoléhat pouze na příspěvky dobrodinců.

Jedním z největších problémů s touto budovou je absence rampy, která by umožnila jednoduchý přístup handicapovaných pacientů a těhotných žen. Tímto dopisem se na vás tedy obracíme s prosbou o finanční podporu na stavbu rampy, která usnadní vstup do budovy všem pacientům. Pokud se nám podaří získat částku 5000 euro, budeme schopni vybudovat rampu a obratem vám zašleme zprávu a fotografie.

Předem děkujeme za vaši pomoc s tímto ušlechtilým projektem.

Bůh žehnej Vám a Vašim rodinám.    ( P. Bob Ireri, OSA)

3) Adventní besídka 18.12. (MŠ)

4) Společné slavení svátosti smíření jako příprava na Vánoce ( 19.12.)

  

Práce s učiteli a zaměstnanci školy

 Adventní rekolekce bude na téma „adventní promluvy sv. Augustina“ (proběhnou každé pondělí)

 

Práce s rodiči

Adventní rekolekce bude na téma „adventní zamyslení“ (proběhnou každý den mailem)

Práce s prarodiči

 Adventní setkání ve škole 5.12.

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina