Škola rodičů – zhodnocení za šk. r. 2019/2020

AktualityGymnázium sv. AugustinaMateřská školaZákladní školaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Škola rodičů – zhodnocení za šk. r. 2019/2020

Milí rodiče,

ve školním roce 2019/2020 jsme spolu prošli již třetí cyklus přednášek v rámci Školy rodičů. Chci vám moc poděkovat za zpětnou vazbu – závěrečnou i průběžnou – kterou jste mi poskytovali. Díky ní se můžeme snažit připravovat vám přednášky a workshopy přímo na míru.

Témata se tentokrát úzce dotýkala rodiny i manželství, přednášející pro vás byli známí i noví. Setkali jsme se nakonec kvůli koronaviru jen šestkrát, jednou to bylo online formou, a to při tématech:

8. 10. Hejného metoda pro rodiče (Mgr. Petra Prokopová Machalová)
12. 11. Neurobiologie do každé rodiny (Alžběta Hlásková)
3. 12. Výchova bez poražených (Radka Schillerová, MBA)
4. 2. Pocity viny ve výchově (Mgr. Lucie Kašová)
10. 3. Spiritualita v manželství (Petr a Markéta Kavenovi)
12. 5. Děti a bezpečnost na internetu (Mgr. Martina Viewegová)

Přednášky jste tentokrát hodnotili také papírově přímo na místě po skončení programu. Odpovídali jste v nich na čtyři otázky:

 1. Jak pro vás bylo téma přednášky zajímavé, atraktivní?
 2. Jak příjemné bylo vystupování přednášejícího?
 3. Jak srozumitelně přednášející téma představil?
 4. Jak hodnotíte přínos přednášky pro svůj život, svou výchovu?

Pokaždé jste hodnotili na škále 0 – 100 a mohli připsat slovní komentář. Jak tedy vaše hodnocení dopadlo?

Vždy jste se pohybovali u jednotlivých otázek na škále 80 – 97%, celkově (jako průměr odpovědí na všechny čtyři otázky) 89 – 96%.

Úplně nejvíc se vám líbila přednáška Alžběty Hláskové o neurobiologii (96%). Z komentářů na tuto přednášku také vyplynulo, že byste si přáli podrobněji rozvést téma nastavování hranic, proto toto téma zařazujeme na další školní rok.

Dále se vám líbila přednáška o bezpečnosti na internetu od Martiny Viewegové (celkově 92%). Ta proběhla kvůli koronavirové situaci online a zúčastnilo se jí 19 rodičů. Někteří jste si velmi chválili právě online formu, díky které se mohli připojit i rodiče, pro které je (zejména kvůli hlídání malých dětí) nemožné chodit na přednášky do školy osobně. I zde jste měli několik podnětů, jak s tématem dál pracovat, proto i paní Viewegovou zveme na další přednášku.

Skoro stejně vysoko hodnocená (91%) byla přednáška o Výchově bez poražených, která také byla nejvíce navštívenou přednáškou – 27 rodičů. Zde jste nejčastěji psali, že se vám metoda řešení konfliktů v rodině moc líbí, ale že byste potřebovali absolvovat celý kurz, abyste mohli získat dostatek poznatků, uvést je do praxe a reflektovat je. Na podzim 2020 proto otevíráme samostatný kurz pro rodiče, na který jste se během června již mohli přihlásit.

Hejného metoda pro rodiče s Petrou Prokopovou Machalovou byla zařazena hned na začátek školního roku a byla vedena velmi interaktivně. Celkové hodnocení měla 90% a nejvíc jste oceňovali, že paní přednášející měla bohaté osobní zkušenosti s výukou dětí od 1. do 9. třídy včetně velmi diskutovaných přijímacích zkoušek.

Dále se vám líbilo (89%) setkání s Lucií Kašovou na téma pocitů viny ve výchově, a to jak u dětí, tak u rodičů. Sešlo se několik odvážných rodičů a prarodičů, kteří sdíleli své zkušenosti se zkušenou psychoterapeutkou (a také maminkou).

Trochu se vymykalo setkání s Markétou a Petrem Kavenovými na téma spiritualita v manželství. Nejen proto, že proběhlo den před uzavřením škol a nebylo do poslední chvíle jasné, zda někdo přijde. Hodnocení jsem pak nepočítala, protože uvedené otázky na toto téma úplně neseděly.

Přednáška Michaela Chytrého na téma Musíme se shodnout? nakonec neproběhla, ale nebojte, přesouváme ji na další školní rok, takže o ni nepřijdeme.

Moc se těším na další cyklus, jsem vděčná škole za tuto možnost a vám za všechnu spolupráci. Témata všech přednášek zveřejníme včas na internetu, termíny jsou již uvedeny v kalendáři.

Hezké léto a na viděnou

Klára Šleglová

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Třídní schůzka třídy Patricius

   Září 22 @ 16:30 - 17:00
  2. Třídní schůzka třídy Sv. Monika

   Září 22 @ 17:00 - 17:30
  3. Svatováclavský běh (turnaj)

   Září 25
  4. Sv. Václav

   Září 28
  5. Setkání pedagogů

   Říjen 5

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina