Poslání školy sv. Augustina

Důležité informaceGymnázium sv. AugustinaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Poslání školy sv. Augustina
Naše augustiniánská katolická a nezávislá škola žije na základě třech augustiniánských principů: Veritas, Unitas a Caritas.

 Pravda (Veritas)

Hledání pravdy v rámci vzdělávání, ale i výchovy, připravuje žáky Škola sv. Augustina na vysokoškolské studium a rovněž jim pomáhá, aby vyrostli v morálně pevné a zdravě sebevědomé jedince.

Jednota (Unitas)

Dosáhnout jednoty mysli a srdce na cestě k Bohu se Škola sv. Augustina snaží budováním pestrého společenství, ve kterém učitelé úzce spolupracují s rodiči a žáky tak, aby si každý uvědomil svou osobní zodpovědnost za společné dobro.

 Láska (Caritas)

Tradice Školy sv. Augustina inspirovaná Kristem zve každého jednotlivce k růstu a obětování  se v rodině, postavené na vzájemné úctě, službě a výjimečné lásce.

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina