Holubice naděje a vděčnosti

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Holubice naděje a vděčnosti

Celoškolní projekt 1., 2. Stupeň, GYMA a MŠ

 

„Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe se ozval hlas: „ To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení“ (Mt 3, 16-17)

 1. týden postní (29.3.–2.4.)

Tento týden by byl zvolen proto, že žáci již budou mít volno, nebudou v kontaktu prostřednictvím on-line hodin. Je tedy pravý čas na milý, nadějný vzkaz od/pro spolužáků, učitelů…

Žáci/studenti si vylosují  během třídnické hodiny spolužáka/spolužačku, kterým by napsali konkrétní dopis (milý vzkaz/mladší děti obrázek). Poslali by v obálce se známkou Českou poštou. Učitelé by mohli poskytnout adresy. Dopisy s uvedenými adresáty by bylo možné zanechat též ve škole na recepci k určitému datu (26.3.) a škola by mohla nabídnout hromadné odeslání…

Žákům by byl předem zaslán mailem „dopisní papír“ s motivem holubice (tři různá provedení na výběr) jako symbolu pokoje a dobrých zpráv. Dopisní papír bude i na web. Ten by si děti mohly doma vytisknout, nebo vyzvednout vytištěné ve škole. MŠ by mohla složit holubici z papíru nebo nakreslit obrázek a předání by proběhlo dle aktuální situace (ideálně osobně po návratu do školky po Velikonocích).

Právě týden před Velikonocemi by byl okamžikem doručení dopisu/vzkazu člověku ze třídy více či méně blízkému. Adresátům by byl povzbuzením a podnětem k zamyšlení nad osobou tohoto konkrétního žáka třídy, možná i inspirací k popovídání s ním po návratu do školy. Zároveň by vzkaz mohl být impulzem k modlitbě za konkrétního člověka ze třídy ve velikonoční době.

Případné dopisy pro učitele a rodiče žáků mají se poslat na adresu školy!!

Hlavička_dopisu_3

Hlavička_dopisu_2

Hlavička_dopisu_1

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Svatováclavské běh

   Září 24
  2. Sv. Václav

   Září 28
  3. Pouť sv. Ludmila. 1. stupeň. Tetin

   Září 29
  4. Prezentace expedičních prací pro II. stupeň

   Září 29 @ 8:30 - 13:00
  5. Pouť sv. Ludmila. 1. stupeň. Tetín

   Září 29 @ 8:30 - 17:00

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina