Radostné Velikonoce!

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Radostné Velikonoce!

Kéž necháme Ducha svatého, aby v nás působil, a učíme se ve škole Marie: být vždy vedle Ježíše, také u kříže našeho života, a být ochotní konat jeho vůli. On vstal, vstane a my vstaneme s  Ním!

Požehnané Velikonoce s nadějí!

P. Juan

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina