Naším domovem je celý svět

Aktuality MŠDůležité informaceMateřská školaSv. MonikaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Naším domovem je celý svět

Třída Monika se v době od 5.4. do 3.5. 2024 zapojila do celoškolního projektu na motivy encykliky papeže Františka Laudato si.

Povídali jsme si o vodě, jak je důležitá pro život, vysvětlili jsme si, co to znamená koloběh vody, ukazovali jsme si některé vodní živočichy a rostliny, povídali jsme si o důležitosti vody v krajině a jak lidé do krajiny zasahovali a zasahují. Vytvořili jsme ve čtyřech skupinkách model krajiny. Dvě skupiny tvořily model, kde vodní tok je přírodní s meandry, a další dvě skupiny takový kde lidé narovnali a odvedli vodu. Děti porovnávaly, kolik druhů rostlin a živočichů můžeme najít v krajině, která není příliš ovlivněná člověkem a pak zjištěné rozdíly převedly do modelů.

Ukazovali jsme si, jak jeden živočišný druh (bobr) může ovlivnit mnoho dalších rostlin a zvířat v krajině, a jak krajinu mění.  Děti stavěly bobří hráze buď po skupinkách, nebo samostatně.  Naučily se písničku Když jde malý bobr spát. Četli jsme na pokračování knížku Ferda Mravenec od O. Sekory.

Ukázali jsme si potravní řetězce a také si povídali o závislosti jednoho druhu na dalším (perlorodka a losos/pstruh).

Děti pochopily, že žádný živočich nežije sám pro sebe, ale žije v kolektivu stejného druhu (mravenci), a je závislý i na další živé i neživé přírodě. Stejně je to s námi lidmi. Potřebujeme svou rodinu a kamarády, ale abychom mohli dobře žít, potřebujeme nejen další lidi, ale i přírodu. Nemáme myslet jen na sebe, ale i na své okolí.  Naším domovem není jen byt, nebo jen jedna ulice, ale i město, ve kterém žijeme, stát, světadíl, vlastně celá Země.

V náboženství jsme v rámci projektu mluvili o podobenství o perle a také o milosrdném Samaritánu.

Připomněli jsme si také Den Země, vysvětlili si, z jakých materiálů se, co vyrábí, co jsou přírodní materiály a jak neplýtvat a recyklovat věci a odpad.

Děti pracovaly individuálně, po dvojicích i skupinkách. Mnoho věcí znaly, doptávaly se, tvořily. Rozvíjeli jsme jemnou i hrubou motoriku, grafomotoriku, sluchovou paměť, zrakové rozlišování, vytváření souvislostí, rozlišovali jsme, co je skutečnost a co je výmysl fantazie, učili jsme se naslouchat si a dbát pravidel a pokynů.

 

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina