Škola sv. Augustina: „Škola solidární“

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Škola sv. Augustina: „Škola solidární“

Podporujeme soudržnost, respekt a empatii. Získali jsme ocenění Škola solidární!

Naše škola sv. Augustina převzala 14.6.2024 od zástupců nejstarší tuzemské neziskové organizace Charita Česká republika, konkrétně od její mládežnické platformy Young Caritas ocenění Škola solidární.

Proč z ocenění máme radost? Protože se jedná o jediný program v České republice, který se komplexně věnuje sociální problematice a proměňuje trvale klima školy, klade důraz na hodnotové vzdělávání, soudržnost a solidaritu v komunitě. Dále podporuje kompetentnost a motivaci vyučujících díky inovativním přístupům ve výuce sociálních témat, jako jsou duševní zdraví, aktivní přístup k vlastní budoucnosti a svému okolí, sociální spravedlnost a tolerance, rovnost mužů a žen, migrace, chudoba, mezigenerační dialog a další. A v neposlední řadě přispívá k duševní pohodě žactva tím, že otevírá často složitá aktuální témata a nabízí možnost podílet se na jejich řešení.

Toto vše naše škola aktuálně splňuje a my jsme potěšeni, že o tom prostřednictvím ocenění můžeme dát vědět naší komunitě i veřejnosti. Víme, že práce na tom, aby se žáci a žákyně v naší škole cítili dobře, nikdy nekončí a bereme tuto výzvu vážně.

Ocenění Škola solidární jsme obdrželi na dva roky, a platí od 14. 6. 2024 do 14. 6. 2026.

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina