Duchovní program Postní doby 2021

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Duchovní program Postní doby 2021

Duchovní program ve školním roce 2020/2021

 Konkrétní zaměření postního školního roku 2020/2021

 Postní doba 2021: Doba vděčnosti!

 1. Konkrétní kroky:

* Mše svatá s udělením popelce na začátku postní doby  (popeleční středa)

*Postní misijní kalendář s každodennním úkolem

*Křížová cesta: Modlitba na křížové cestě za konec pandemie každý pátek v 13:30 hodin.

* Vyjadřujeme vděčnost tím, že jsme solidární: podpora projektu v Keni*

 Hlavní úkol pro celou školní rodinu: 

Učíme se děkovat a být vděčni za vše, co jsme a máme

(Činnosti k tomu se přizpůsobí na základě toho, zda budeme ve škole anebo doma)

 1. týden postní (1.-7.3): Vděčnost Bohu

Pět postních děkovných minut

 Zvolit si pět po sobě jdoucích večerů.

Vyhradit si aspoň pět minut úplného klidu. 

Přečíst 5 minut Bible (evangelium podle Matouše)

 1. týden postní (8.-14.3): Vděčnost rodinám (sourozencům, rodičům, prarodičům)

Denně se v rodině budeme mít děkovnou modlitbu za všechno, co jsme schopni si uvědomit jako dar.

Modlitba by začínala slovy sv. Augustina:

„Pane, jsi veliký a veliké chvály hodný, nevýslovná je tvá moc a nezměřitelná tvá moudrost. A tebe chce chválit člověk, ta maličká část tvého stvoření. Ty sám mu dáváš radost z chválení; vždyť jsi nás stvořil pro sebe a nepokojné je srdce naše, dokud nespočine v Tobě.“

Potom by následovala poděkování jednotlivých dětí a rodiče.

4. týden postní (15.-21.3): Vděčnost spolužákům a přátelům

Denně se modlíme modlitbu sv. Josefa jako poděkování Otcům, spolužákům a přátelům. Sv. Josef je patronem tatínků.

„Zdráv buď, ochránce Vykupitele,

a snoubenče Panny Marie.

Tobě Bůh svěřil svého Syna,

v tebe doufala  Maria.

S tebou se Kristus stal člověkem.

Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám,

veď nás cestou života.

Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,

a braň nás před vším zlem. Amen“

5. týden postní (22.-28.3): Vděčnost škole (učitelům a vychovatelům)

„Minuta ticha“.  V pondělí 22. března 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. Česká církev se připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“, a prosí, aby v pondělí 22. března od 12.00 hodin nechali znít kostelní zvony jako připomínku za oběti nemoci covid-19. U nás ve škole uděláme v 12 hodin minuta ticha při vyučování   a zveme na tichou modlitbu.

Velikonoční projekt

*Podpora projektu v Keni

 Název projektu:

Stravovací program pro chudé a pacienty ve slumu Babadogo v Nairobi v Keni, kteří byli postiženi a nakaženi zejména pandemií covidu-19.

Cíl:
Sto (100) domácností ve slumu Babadogo.

Charakter pomoci:

Porce jídla, které budou rozdávány jednou týdně alespoň po dobu jednoho měsíce.

Zaměření projektu:

Zachránit životy zejména chudých a pacientů, kteří ztratili své živobytí kvůli pandemii covidu-19. Domácnosti v nouzi již byly zjištěny a dostávají nějaké porce jídla v případě, kdy existují příspěvky z křesťanského prostředí.
Slum Babadogo je jedním z mnoha slumů v Nairobi, kde žijí lidé v nelidských podmínkách bez sociálního zařízení. Většina obyvatel slumů vykonává podřadné a špatně placené příležitostné práce v okolních průmyslových podnicích. Augustiniáni prostřednictvím farnosti nejsvětějšího srdce, která se nachází uprostřed slumu, vyhledávají již mnoho let pomoc od lidí dobré vůle na podporu těchto chudých, zejména co se týká jejich základních potřeb.

Potřebná dotační částka
Přibližně 1500 euro (40000.- Kč) = 4 kč denně / 40 dni/262 žáků škola

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Svatováclavské běh

   Září 24
  2. Sv. Václav

   Září 28
  3. Pouť sv. Ludmila. 1. stupeň. Tetin

   Září 29
  4. Prezentace expedičních prací pro II. stupeň

   Září 29 @ 8:30 - 13:00
  5. Pouť sv. Ludmila. 1. stupeň. Tetín

   Září 29 @ 8:30 - 17:00

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina