Zápis do první třídy základní školy sv. Augustina pro školní rok 2021/2022

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do první třídy základní školy sv. Augustina pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu žáků do první třídy základní školy pro školní rok 2021/2022

PŘIJATÉ

20/21

32/21

28/21

27/21

26/21

25/21

18/21

17/21

14/21

12/21

09/21

6/21

38/21

35/21

34/21

31/21

22/21

19/21

16/21

1/21

2/21

36/21

33/21

30/21

24/21

NEPŘIJATÉ

3/21

15/21

5/21

4/21

29/21

37/21

39/21

21/21

13/21

11/21

8/21

7/21

 

23/21

10/21

V Praze dne 10.4.2021

P. Juan Provecho, OSA,

ředitel školy

***

Rozhodnutí o konání zápisu a kritéria pro přijímání žáků do první třídy základní školy pro školní rok 2021/2022,

V rozhodnutí o konání zápisu a v kritériích pro přijímání žáků do první třídy základní školy pro školní rok 2021/2022 byly na základě mimořádných opatření a v souladu s doporučením vyhlášeným MŠMT provedeny změny;

Termín zápisu: Zápis se koná v souladu s § 36 odst. 4 § 46 zákona č. 561/2004 Sb. Od 6.4.2021 do 9.4.2021.

Děti, kterým byl pro školní rok 2020/2021 udělen odklad školní docházky, musí požádat o zapsání znovu.

Předpokládaný počet přijímaných žáků: pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat 24 žáků.

K zápisu pro školní rok 2021/2022 přicházejí a zápis v řádném termínu absolvují:

 1. děti narozené v období 01. 09. 2014 – 31. 08. 2015,
 2. děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2021:

a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2021 – musí mít doporučení z PPP /SPC

b) pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2021 – musí mít doporučení z PPP/ SPC a od pediatra

 1. děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

 Zápis na církevní základní školu bude probíhat elektronicky.

Stáhněte si formulář “přihláška”, vyplňte ji a jedním ze způsobů doručte do školy. Toto vše vykonejte nejpozději do 9.4.2021

 1. scan poslat přes datovou schránku školy (6ugmbyx)
 2. scan zaslat emailem uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) skola@skolasvatehoaugustina.cz
 3. předat osobně ve škole (po-pá: 08:30-15:00)

Osobní přítomnost dětí a zákonných zástupců není u zápisu povolena.

Po obdržení Vás obratem informuji o přijetí žádosti. V případě dotazů piště na skola@skolasvatehoaugustina.cz nebo volejte 602684538.

 

Výsledky zápisu zveřejní ředitel dne 10. 4. 2020 na webu školy a ve vývěsce školy.

Rozhodnutí

– V případě přijetí se rozhodnutí nerozesílá

– rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen ve škole,
– pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

– Žadatelům, kteří nebyli přijati, bude doručeno „rozhodnutí o nepřijetí“
V Praze dne 8.3.2021

P. Juan Provecho, OSA,

ředitel školy

Přihláška 

Poučení pro subjekty údajů, od nichž byly získány osobní údaje

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Třídní schůzka 8. třída

   Květen 18 @ 17:00 - 18:00
  2. Třídní schůzka 3. třída

   Květen 19 @ 16:30 - 18:00
  3. Třídní schůzka 4. třída

   Květen 20 @ 16:30 - 17:30
  4. Soustředění pedagogů

   Květen 21 - Květen 23
  5. Sv. Rita

   Květen 22

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina