PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 2. KOLA GYMNÁZIA SV. AUGUSTINA 2023/24. VÝSLEKY

Důležité informaceGymnázium sv. AugustinaUncategorizedKomentáře nejsou povolené u textu s názvem PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 2. KOLA GYMNÁZIA SV. AUGUSTINA 2023/24. VÝSLEKY
PŘIJATÍ
2-12/23 SŠ
2-78/23 SŠ
2-18/23 SŠ
2-9/23 SŠ
2-62/23 SŠ
2-121/23 SŠ
2-36/23 SŠ
2-23/23 SŠ
2-79/23 SŠ
2-42/23 SŠ
2-103/23 SŠ
2-97/23 SŠ

Úmysl vzdělávat se na GYMA potvrdí zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, pokud ředitel rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 25.5.2023.

NEPŘIJATÍ

2-46/23 SŠ
2-95/23 SŠ
2-67/23 SŠ
2-87/23 SŠ
2-44/23 SŠ
2-53/23 SŠ
2-20/23 SŠ
2-109/23 SŠ
2-60/23 SŠ
2-93/23 SŠ
2-102/93 SŠ
2-32/23 SŠ
2-126/23 SŠ
2-61/23 SŠ
2-83/23 SŠ
2-6/23 SŠ
2-33/23 SŠ
2-28/23 SŠ
2-50/23 SŠ
2-120/23 SŠ
2-1/23 SŠ
2-35/23 SŠ
2-2123 SŠ
2-74/23 SŠ
2-76/23 SŠ
2-118/23 SŠ
2-106/23 SŠ
2-4/23 SŠ
2-13/23 SŠ
2-207/23 SŠ
2-80/23 SŠ
2-68/23 SŠ
2-3/23 SŠ
2-99/23 SŠ
2-19/23 SŠ
2-49/23 SŠ
2-101/23 SŠ
2-85/23 SŠ
2-88/23 SŠ
2-52/23 SŠ
2-2/23 SŠ
2-14/23 SŠ
2-128/23 SŠ
2-34/23 SŠ
2-17/23 SŠ
2-81/23 SŠ
2-71/23 SŠ
2-54/23 SŠ
2-73/23 SŠ
2-92/23 SŠ
2-39/23 SŠ
2-69/23 SŠ
2-40/23 SŠ
2-129/23 SŠ
2-59/23 SŠ
2-26/23 SŠ
2-91/23 SŠ
2-84/23 SŠ
2-96/23 SŠ
2-65/23 SŠ
2-72/23 SŠ
2-100/23 SŠ
2-48/23 SŠ
2-29/23 SŠ
2-15/23 SŠ
2-114/23 SŠ
2-119/23 SŠ
2-98/23 SŠ
2-31/23 SŠ
2-38/23 SŠ
2-122/23 SŠ
2-45/23 SŠ
2-56/23 SŠ
2-110/23 SŠ
2-77/23 SŠ
2-8/23 SŠ
2-64/23 SŠ
2-47/23 SŠ
2-24/23 SŠ
2-104/23 SŠ
2-16/23 SŠ
2-124/23 SŠ
2-11/23 SŠ
2-55/23 SŠ
2-132/23 SŠ
2-130/23 SŠ
2-63/23 SŠ
2-51/23 SŠ
2-30/23 SŠ
2-75/23 SŠ
2-117/23 SŠ
2-37/23 SŠ
2-25/23 SŠ
2-41/23 SŠ
2-112/23 SŠ
2-127/23 SŠ
2-86/23 SŠ
2-111/23 SŠ
2-82/23 SŠ
2-10/23 SŠ
2-108/23 SŠ
2-94/23 SŠ
2-115/23 SŠ
2-66/23 SŠ
2-22/23 SŠ
2-89/23 SŠ
2-58/23 SŠ
2-113/23 SŠ
2-70/23 SŠ
2-125/23 SŠ
2-105/23 SŠ
2-43/23 SŠ
2-116/23 SŠ
2-90/23 SŠ
2-131/23 SŠ

Zákonný zástupce má v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se v průběhu přijímacího řízení s podklady a před vydáním rozhodnutí je mu ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v době 22. 5. 2023 od 9:00 do 12:30 hodin. Nahlížení do spisu se uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci umožňuje podle § 38 odst.1 správního řádu.

 

P. Mgr. Juan Provecho, OSA
ředitel MŠ, ZŠ a gymnázia sv. Augustina

***

Na základě přijímacího řízení v roce 2023/2024 bude přijato ke studiu na gymnáziu sv. Augustina (dále jen GYMA) 12 žáků do oboru (čtyřleté) gymnázium, denní studium, kód

79-41-K41 – všeobecné

Termíny pro podání přihlášky:

Přihlášku ke studiu na GYMA je možné doručit do 12. 5. 2023 osobně v recepci školy 8:30-16:00.

 Náležitosti přihlášky:

*Přihláška nemusí být potvrzena základní školou.

* Výpis výsledků didaktických testů JPZ 2023.

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí ve druhém kole:

* Minimální počet bodů získaných v 1. kole ze státní zkoušky z českého jazyka: 30 bodů

* Minimální počet bodů získaných v 1. kole ze státní zkoušky z matematiky: 30 bodů

* Školní přijímací zkouška z anglického jazyka (maximálně 50 bodů). Termín přijímací zkoušky je stanoven na pondělí 15. května 2023 v 13:00 hodin ve škole sv. Augustina.

Termín vyhlášení výsledků 2. kola budou zveřejněny na stránkách školy ve večerních hodinách dne 19. května 2023.

Bodové hodnocení:

Počet bodů ze státní zkoušky z českého jazyka ……………………… max. 50 bodů

Počet bodů ze státní zkoušky z matematiky.…………………………….max. 50 bodů

Počet bodů ze školní zkoušky z angličtiny ………………………………..max. 50 bodů

 

V Praze 30. dubna 2023

Mgr. Juan Provecho, OSA

Ředitel školy

 

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Uzávěrka klasifikace

   Červen 20
  2. Tábor ZŠ

   Červen 22 - Červen 24
  3. Plavecký výcvik 4. a 5. třída

   Červen 22 @ 8:00 - Červen 26 @ 17:00
  4. Tábor MŠ

   Červen 24 - Červen 26
  5. Vysvědčení s hodnocením za druhé pololetí

   Červen 28

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina