Postní duchovní program 2019

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Postní duchovní program 2019

Společné Živé pašije se ve škole budou konat 11. dubna 2019. Celá škola si společně přiblíží tajemství utrpení Pána Ježíše.

Místo: hřiště školy od 14.30 do 15.15

Duchovní program školy  2019

Change starts with me:  Let´s be patient!

Motto roku:   Trpělivost je i moje ctnost!

 Konkrétní vysvětlení:

Postní doba je příhodným časem k tomu, abychom se snažili zlepšovat.

Změna začíná u mne, u tebe, jednotlivě u každého z nás.

K tomu je potřeba mít trpělivost sám se sebou, s ostatními i s Bohem.

Postní dobu můžeme prožít užitečně jako čas, v kterém prožíváme Boží lásku.

Na ni pak odpovídáme Modlitbou, Milosrdenstvím, Láskou a Štědrostí.

Ztišení je nejlepší způsob, jak zjistit, co potřebujeme v sobě zlepšovat.

 Cíl postní doby:

1. týden: Modlitba

2. týden: Milosrdenství

3. týden: Láska

4. týden: Štědrost

5. týden: Živé pašije

Konkrétní činnosti:

Společné Živé pašije se ve škole budou konat 11. dubna 2019. Celá škola si společně přiblíží tajemství utrpení Pána Ježíše.

Místo: hřiště školy od 14.30 do 15.15.

Výtěžek prodeje postních koláčů ze 4. neděle postní a z postních kasiček půjde na podporu nové augustiniánské školu v Jos v Nigerii.

Rekolekce

Každá třída bude mít postní rekolekce v rámci výuky náboženství- společné zamyšlení, práce ve skupinkách, modlitba a sdílení.

 

Popelec na začátku postní doby v kapli.

Projekt: Change starts with me: Let´s be patient!

Křížová cesta v kostele u sv. Tomáše 7.4.

ZŠ (1. stupeň):

Popelec na začátku postní doby v kapli.

Projekt: Change starts with me: Let´s be patient!

Postní koláč (podpora projektu v Nigerii)

Postní rekolekce

Křížová cesta v kostele u sv. Tomáše7.4.

Společná oslava svátosti smíření 4.4.

ZŠ (2. Stupeň):

Setkání (Ostia): 7. 3., 21.3., 28.3., 11.4.

Setkaní celého druhého stupně proběhne vždy od 08:45 do 09:30 v jídelně.

Setkání bude mít 4 části:

Modlitba a zamyšlení

Oslava narozenin a svátků žáků

Biblické čtení a předsevzetí (připravují žáci po třídách:

21.3.- 8. třída                     28.3. – 7. třída                  11.4. – 6. třída

Oznámení a další informace

Rodiče:

Duchovní obnova

Křížová cesta s dětmi v kostele sv. Tomáše 7.4.

Spoluúčast na projektech MŠ a ZŠ

Ranní chvály ve školy (středy 8:15)

Společná oslava svátosti smíření 4.4.

Prarodiče:

Postní přátelské setkání

 Zaměstnanci školy:

Duchovní obnova

Postní pátky

Projekt: Change starts with me: Let´s be patient!

Společná oslava svátosti smíření 4.4.

 

Projekt: Change starts with me: Let´s be pacient!

MŠ a ZŠ

Každý týden v pondělí během postní doby při ranním setkání se děti zamýšlí nad krátkými biblickými texty a společně vymyslí konkrétní úkol, který se budou snažit realizovat během celého týdne. K úkolu se mohou vracet během celého týdne.

Týden 11. – 15.3. Modlitba

Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: ‘Pane, nauč nás modlit se, jak i Jan naučil své učedníky’ (Lk 11,1). A jako odpověď na tuto prosbu Pán svěřuje svým učedníkům a také nám základní křesťanskou modlitbu.

Předsevzetí (návrh):

 

MŠ: Modlím se každý den ráno nebo večer za kamarády, učitelky a rodiče.
ZŠ: Budu se bavit se všemi spolužáky a budu se za ně modlit.
Dospělí: Ušetřím něco (peníze, oblečení, potraviny) pro lidi v nouzi. Modlím se denně Otče náš za lidi, kteří mě nemají rádi, nebo vím, že mohou potřebovat pomoc.

 Týden 18. – 22.3.   Milosrdenství

Bůh miluje každého člověka. Například lotr ukřižovaný po Ježíšově pravici (Dismas) dokázal přiznat své hříchy, litovat jich a poprosil Ježíše za odpuštění. Zkus to také.

Marnotratný syn z Ježíšova podobenství (Lk 15,1-3.11-32) 

Předsevzetí (návrh):

 

MŠ: Udobřím se. Když něco provedu, omluvím se: „Promiň.“
ZŠ: Dokážu se omluvit za to, co jsem udělal.

Dospělí: Přiznám si své chyby, pokusím se odpustit těm, kdo mi ublížili, pomodlím se za své nepřátele.

Týden 25. – 29.3.   Láska

 Evangelium o ženě přistižené při cizoložství, kterou Ježíš neodsoudil a uchránil ji před ukamenováním (Jan 8,1-11).

Předsevzetí (návrh):

MŠ: Potěším, pohladím smutného.
ZŠ: To co dělám, udělám pořádně.
Dospělí: Budu ve své modlitbě více děkovat Bohu a říkat mu, že ho miluji celým srdcem.

Týden 1. – 5.4.   Štědrost

Ježíš nás zve, abychom byli štědří a vždy dávali, i když si myslíme, že si to ostatní nezaslouží. Jsme ochotní pro to udělat? (Lk 6,27-38).

Předsevzetí (návrh):

 

MŠ: O něco dobrého se rozdělím s ostatními.
ZŠ: Dokážu se domluvit s ostatními bez hádek, v něčem ustoupím.
Dospělí: Obětuji svoje pohodlí, abych podpořil své blízké (vyslechnu je, pomohu jim).

Týden 8. -11.4.   Živé pašije

Příprava Živých pašijí a zamyšlení (téma: Ježíš byl trpělivý).

Čtení textu umučení Ježíše Krista podle Lukáše (Lk 22,14-23,56)

Předsevzetí (návrh):

 

MŠ: Pomohu uklízet i nepořádek, který jsem neudělal.
ZŠ: Když dostanu od rodičů nějaký úkol, nebudu se hádat, proč zrovna já, ale splním ho.
Dospělí: Budu si uvědomovat, že to, co dělám pro ostatní, dělám ve své podstatě pro Ježíše.

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Konzultace 5. třida . Milán

   Květen 27 @ 13:30 - Květen 28 @ 17:00
  2. Okresní kolo Pythagoriády

   Květen 28 @ 8:00 - 11:00
  3. Třídní schůzka 4. třída. Řím

   Květen 29 @ 17:00 - 18:00
  4. Konzultační hodiny 7. třída. Posidius

   Květen 30 @ 13:00 - 17:00
  5. Konzultace 1. třída. Tagaste

   Květen 31 @ 13:00 - 17:00

© 2017 ZenSoft