Stáž v Finsko: 23.10-26.10.2022

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Stáž v Finsko: 23.10-26.10.2022

Stáž Finsko, 23. 10. – 26. 10. 2022

The English School

Mäntye 14

Helsinky

 

Angela Princ

Marcela Skácelová

 

 1. 10. 2022

 

Setkání s ředitelem školy a jeho zástupkyní (Petri Vuorinen a Kaarina Winter), nastínění bližšího požadavku návštěvy školy, zaměření na předškolní a prvostupňové vzdělávání se zaměřením na přístupu k žákům s OMJ

Příprava rozvrhu hodin hostujícím učitelům pro následující dny

 1. 10. 2022

Třída předškolních dětí (5 – 6 let)

Učitel začíná aktivitu počítáním, vybere dítě, to si zvolí číslo od jedné do deseti a děti počítají ve VŠECH jazycích zúčastněných. Ve třídě 7 národností – Fini, Švédové, Rusové, Etiopané, Arabové, Indové, Thajci. Učitel už v některých jazycích počítat dokáže, v některých ne, děti mu pomáhají, baví je to.

Hlavní komunikační jazyk – angličtina.

Poté děti rozděleny do 6 skupin. Jedna skupina staví ze stavebnice, druhá se pomocí aplikace na tabletech učí psát písmena pomocí správných tahů, třetí přepisuje slova z kartiček na mazací tabulku, další hraje pexeso, jiná hru s počátečním písmenem, poslední si povídá s učitelem u tabule (hra Co to kreslím)

Skupiny se točí po 15 – 20 minutách, střídají se komunikační jazyky, AJ, FiJ

 

Po hodině a půl začíná volnější režim, ale opět s vybranými předměty od učitelů. Pár dětí dokončuje své rozpracované výkresy, pár začíná nové, některé si hrají se stavebnicí.

Dětem , které si to přejí učitel čte knížku. ( Ve třídě 18 dětí, učitel a asistent)

 

 1. 10. 2022

Učitelka (Hannah) čte příběh ze zalaminovaného papíru, děti vidí grafiku na druhé straně, kde jsou obrázky k příběhu v různém pořadí. Děti volí správné pořadí, dle čteného textu. (Čtení s porozuměním). Stále stejná skupina 18 dětí, 7 národností. Hlavní komunikační jazyk AJ.

10.00 – 10.50, předškolní děti

Děti pracují s kartičkami s počátečním písmenem slova – písmenko, 3 obrázky, jen jeden vhodný.

Pak kreslení, učitelka obchází děti, ptá se na počáteční písmenko jejich obrázků

11.00 – 11.50, předškolní děti

Rozdělení do 5 skupin (LEGO, karty – letadlová přebíjená, kreslení, magnetická stavebnice, stavebnice s barevnými ornamenty)

 

Čtenářský klub pro děti s SPU. Děti čtou krátkou ukázku ze své knížky, pak dostávají otázky k textu. Následuje krátká návštěva knihovny, výběr nových knížek a opětovné čtení s krátkou reflexí.

13.35 – 14.10 Krátká schůzka s Karolinou Witter (téma: žáci s OMJ, plán školy)

14.20 – 16.00 Schůzka učitelů (představení CZ učitelům celému sboru, důvod návštěvy…)

 1. 10. 2022

Finština jako druhý jazyk (6 dětí ve třídě, učitel a asistent, PS s cvičením na slabiky, obrázkový příběh)

Úroveň jazykové znalosti začátečník – A2

Finština jako druhý jazyk, děti píší test, slovíčka, správný spelling, rozdělování slov do slabik. Asistent vydatně pomáhá, spíše zvednutí sebedůvěry žáků, úroveň znalostí eviduje učitel

Schůzka s vedoucí školních asistentů

Práce asistentů velmi podobná jako v ČR, avšak asistenti více flexibilní, reagují na konkrétní požadavky jednotlivých učitelů. Rozvrh na další týden navrhuje školní psycholog dle plánu učitelů.

 

Zahraniční stáž byla podpořena z EU prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Setkání pedagogů

   Prosinec 4 @ 14:30 - 17:00
  2. Sv. Mikuláš

   Prosinec 6 @ 8:00 - 17:00
  3. Konzultace 4. třída

   Prosinec 6 @ 14:15 - 16:30
  4. Setkání prarodičů

   Prosinec 7 @ 14:00 - 17:00
  5. Škola rodiny: Mami, tati, taky se bojíte?

   Prosinec 12 @ 18:00 - 19:00

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina