Zhodnocení 1. pololetí 2022/2023

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Zhodnocení 1. pololetí 2022/2023

Milí přátelé,

Sv. Augustin, geniální pedagog a vychovatel, nám připomíná, že kdybychom chtěli být dobrými pedagogy a žáky, je potřeba se neustále poznávat, jací jsme, a zároveň se přijímat, abychom pak mohli splnit největší a zároveň nejtěžší úkol, a to překonávat se. Abychom byli připraveni překonávat překážky každodenního života, a to nejen ve škole, je třeba pokory. Bez pokory naše námaha nepřinese ovoce. A pokorou, protože jen, když čerpáme z Boží moudrosti a jeho učení, si uvědomujeme, že sami nic nezmůžeme, ale potřebujeme pomoc od druhého i od Pána Boha, abychom se překonávali. Bůh nám posílá každý den lidi, kteří nám k tomu můžou pomáhat: učitele, vychovatele, rodiče, přátele. Učme se nechat si pomoci a vše bude jednoduché.

Končí první pololetí tohoto školního roku. Pololetí rád porovnávám s poločasem ve fotbalovém zápase. Někteří z vás si možná myslí, že nedopadlo dobře, že vysvědčení není nic moc. Těmto lidem říkám, aby si uvědomili, že ještě před vámi je druhé pololetí a příležitost a výzva pracovat, aby na konci druhého pololetí (poločasu) se vyhrálo. A těm, kteří vyhráli, protože mají dobré výsledky, jen, aby i nadále pracovali: stoji to za to. A nezapomeňte, že se neučíme jen pro sebe. Od nás se očekává, že budeme připraveni odpovídat na mnoho otázek, které svět bude od nás žádat, a budeme ti, kteří budou tvořit budoucnost naší krásné země. Česko bude takové, jací budeme my. Je to zodpovědnost i výzva zároveň.

Tento školní rok jsme si od září nastavili dvě priority: první byla pracovat, aby každý z nás, kteří do školy chodíme, byli zdraví. A nejen zdraví fyzicky, ale i duševně nebo duchovně. Zdraví je dar a je třeba pracovat, aby se každý ve škole cítil dobře, protože se tady nabízí prostředí, kde se každý z nás cítí milován a má někoho, který mu naslouchá a pro kterého je důležitým. Druhou prioritou je připravovat naše žáky z GYMA 4 na maturitu, protože jak asi víte, tento rok budeme mít první maturanty ve škole.

Během pololetí jsme také úspěšně absolvovali kontrolu České školní inspekce, probíhal anglický a španělský měsíc. Žáci ze škol z Polska a Španělska navštěvovali naši školu, několik našich gymnazistů absolvovalo stáž v zahraničí a žáci naší 9. třidy trávili týden v rámci výměn v augustiniánské škole v Alicante ve Španělsku. Nechyběl ani náš adventní program, kdy jsme vybírali peníze, abychom pomáhali postavit cihelnu v Kongu, ani typický Živý betlém, tento rok s živými zvířaty. Poslední týden v lednu proběhlo setkání prarodičů, tentokrát v klášteře sv. Tomáše, kde jsem se sešli s více než 90 prarodiči při krásném kulturním a společenském setkání. Pořád opakuji, že prarodiče jsou velmi důležití v životě naší školy a prosím, abychom nikdy na ně nezapomínali.

A do druhého pololetí přeji schopnost naslouchat, pokoru a poslušnost. Všechna pravidla školy, i když se nám občas zdá, že nemají smysl, nám pomáhají být lepšími lidmi. V sebeovládání a respektování se tvoří silné osobnosti. Tak s radostí a nadšením do nového pololetí.

S odvahou!

P. Juan, OSA

 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Jarní Bazar

   Duben 24 @ 14:00 - Duben 26 @ 17:00
  2. Uzavření klasifikace maturitních ročník

   Duben 25
  3. MŠ_sv. Monika_prevence_Prev-centrum

   Duben 25 @ 10:00 - 11:00
  4. Klasifikační pedagogická rada pro maturitní ročník

   Duben 25 @ 14:30 - 17:00
  5. Ukončení školní docházky pro maturitní ročník

   Duben 26 @ 8:00 - 17:00

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina