Krédo naší školy

Důležité informaceKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Krédo naší školy

V augustiniánské škole

je důležitá komunikace založená na vztahu všech členů školní rodiny

Vzdělávání a výchova jsou naším společným zájmem

a jsou postaveny na čtyřech následujících principech.

 

Láska

 sdílíme radosti i starosti všech členů naší školní rodiny

 oceňujeme se navzájem a napomínáme s láskou

 učíme se uznat vlastní chybu, omluvit se a odpustit

 neočekáváme plody naší práce okamžitě, ale učíme se být trpěliví

 zlo se snažíme přemáhat dobrem

 škole přejeme dobro a modlíme se za ní

 

Důvěra 

 otevřeně komunikujeme o všem, co přispívá

k dobré výchově a vzdělávání nás všech

  společnými silami se snažíme najít nejlepší cestu k řešení problému

 

 Úcta 

 každého člena naší rodiny bereme jako dar

 s úctou nasloucháme názoru druhého

 respektujeme naše role, přání i potřeby

 mluvíme o sobě navzájem s úctou a chováme se zdvořile

 

Odpovědnost

  všichni bereme naše role ve školní rodině zodpovědně

 jdeme dětem příkladem

 škola patří nám všem, pečujeme o vše, co do ní patří

 všichni si uvědomujeme společnou zodpovědnost za utváření

 dobrého jména naší školy i mimo ni


			
 • Poslední příspěvky

 • Nadcházející akce

  1. Třídní schůzka třídy Patricius

   Září 22 @ 16:30 - 17:00
  2. Třídní schůzka třídy Sv. Monika

   Září 22 @ 17:00 - 17:30
  3. Svatováclavský běh (turnaj)

   Září 25
  4. Sv. Václav

   Září 28
  5. Setkání pedagogů

   Říjen 5

© 2020 MŠ, ZŠ a Gymnázium sv. Augustina